Foorum "Kaasamise sõlmjaam"

Форум "Инклюзивная развязка"

Foorum õpetajatele, tugispetsialistidele ja erivajadustega laste vanematele, kuhu ootame ka kõiki teisi huvilisi, kes töötavad erivajadustega lastega (õpetajad, logopeedid, psühholoogid, füsioterapeudid, huvijuhid, ringide juhendajad jne).

Foorum toimub “Kaasava maailma perspektiivid” ja “Erivajadustega laste vanemate seminarid” projektide raames. Projekti toetavad Avatud Eesti Fond ja Kodurahuprogramm.
Форум для учителей, опорных специалистов и родителей детей с особыми потребностями, где мы приветствуем всех других заинтересованных людей, которые работают с детьми с особыми потребностями (учителя, логопеды, психологи, физиотерапевты, руководители деятельности по интересам, руководители кружков и др.).

Форум проводится в рамках проектов “Перспективы инклюзивного мира” и "Школа особого родителя". Проект проходит при финансовой поддержке Фонда открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond) и программы Гражданский мир (Kodurahu).
1. päev (4. juuni 2021)
09:45 - 10:15 Registreerimine ja tervituskohv
10:15 - 10:30 Tervituskõne kohaliku omavalitsuse poolt
10:30 - 11:00 Milleks meil kõigil seda vaja on? Sõnavõtja: Julia Stolberova
11:00 - 11:40 Kaasamine - müüt või tegelikkus? Sõnavõtja: Milena Pogodaeva
11:40 - 12:00 Vitamiinipaus
12:00 - 12:40 Järkjärguline kaasamine tavakoolis. Sõnavõtja: Jevgenia Volohhonskaja
12:40 - 13:20 Munitsipaalkooli kogemus - kas tõesti on nii palju takistusi? Sõnavõtja: Elena Petrenko
13:20 - 14:20 Lõuna
14:20 - 15:20 Töötoad x 3
15:20 - 16.20 Töötoad x 3
16.20 - 17.00 Vabaala (suhtlemine spetsialistidega)

Töötoad
14:20-15:20 Koolitund kaasava hariduse raames.
Psühholoog-ekspert Nadežda Kirillova, logopeed-ekspert Aleksandra Melnikova (Tallinna Õppenõustamiskeskus).

14:20-15:20 Koolieelikute emotsionaalse intellekti areng kaasava hariduse mõttes.
Psühholoog Olga Minajeva, logopeed Jana Žogal (Tallinna Õppenõustamiskeskus).

14:20-15:20 Lego@ õpetamise metoodika rakendamine ebaühtlaste võimete tasemega klassis.
Irina Landa (Vivere kool MTÜ).

15:20-16:20 Sensoorse materjali valmistamine ja kasutamine ebaühtlaste võimete tasemega algkooli klassis.
Maria Lepin (Vivere kool MTÜ).

15:20-16:20 Neurodünaamika tegevuses.
Irina Zigura (Lapsepõlve akadeemia MTÜ).

15:20-16:20 Kujundav hindamine = õpetaja peavalu?
Anastassia Krasnova (Vivere kool MTÜ).

Sõnavõtjad
Julia Stolberova - Eriline maailm MTÜ asutaja, esimese kaasava hariduse Vivere kooli asutaja, nelja lapse ema.

Milena Pogodajeva - Tallinna õppenõustamiskeskuse direktor.

Jevgenia Volohhonskaja - ajakirjanik, Eesti Rahvusringhäälingu saadete autor ja toimetaja, kahe lapse ema.

Jelena Petrenko - psühholoog, Tallinna munitsipaalkooli HEV-koordineerija, liivateraapia spetsialist.

Nadežda Kirillova - psühholoog-ekspert, Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialist.

Aleksandra Melnikova - logopeed-ekspert, Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialist.

Olga Minajeva - psühholoog, Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialist.

Jana Žogal - logopeed, Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialist.

Irina Landa - Vivere kooli õpetaja, LEGO Education sertifitseeritud spetsialist.

Maria Lepin - Vivere kooli õpetaja, sertifitseeritud sensoorse integratsiooni spetsialist.

Irina Zigura - kaasava eralasteaia Lapsepõlve akadeemia spetsialist.

Anastassia Krasnova - Vivere kooli õpetaja, inglise filoloogia.


Osalemine on tasuta.

Asukoht: Hestia Hotel Europa (Lääne-Euroopa saal),
Paadi 5, 10151 Tallinn. Lisateave foorumi toimumiskoha kohta

Tasuta toitlustamine - 2 kohvipausi ja lõunasöök.
Foorumi keel on vene keel.
Registreerimine kuni 1. juunini (kaasa arvatud).

Registreerida saab siin >>

1 день (4 июня 2021)
09:45 - 10:15 Регистрация и приветственный кофе
10:15 - 10:30 Приветственное слово от местного самоуправления
10:30 - 11:00 Зачем же нам всем все это нужно? Спикер: Юлия Столберова
11:00 - 11:40 Инклюзия - миф или реальность? Спикер: Милена Погодаева
11:40 - 12:00 Витаминная пауза
12:00 - 12:40 Поэтапная инклюзия в обычной школе. Спикер: Евгения Волохонская
12:40 - 13:20 Опыт муниципальной школы - так ли много преград на самом деле? Спикер: Елена Петренко
13:20 - 14:20 Обед
14:20 - 15:20 Мастерские x 3
15:20 - 16.20 Мастерские x 3
16.20 - 17.00 Сводное пространство (общение со специалистами)

Мастерские
14:20-15:20 Школьный урок в рамках инклюзивного образования. Психолог-эксперт Надежда Кирилова, логопед-эксперт Александра Мельникова (Tallinna Õppenõustamiskeskus).

14:20-15:20 Развитие эмоционального интеллекта дошкольников в условиях инклюзии.
Психолог Ольга Минаева, логопед Яна Жогал (Tallinna Õppenõustamiskeskus).

14:20-15:20 Применения методики обучения Lego@ в разноуровневом классе.
Ирина Ланда (Vivere kool MTÜ)

15:20-16:20 Изготовление и применение сенсорных материалов на уроке в разноуровневом классе начальной школы.
Мария Лепин (Vivere kool MTÜ)

15:20-16:20 Нейродинамика в действии.
Ирина Зигура (Lapsepõlve akadeemia MTÜ)

15:20-16:20 Формирующее оценивание=головная боль для учителя?
Анастасия Краснова (Vivere kool MTÜ)


Спикеры
Юлия Столберова - учредитель НКО Особый Мир, основатель первой частной инклюзивной школы Vivere, мама четверых детей.

Милена Погодаева - директор Таллиннского учебно-консультативного центра,

Евгения Волохонская - тележурналист, автор и редактор передач Эстонского национального телерадиовещания, мама двоих детей

Елена Петренко - психолог по образованию, HEV-координатор таллиннской муниципальной школы, специалист песочной терапии

Надежда Кирилова - психолог-эксперт, специалист Таллиннского учебно-консультативного центра

Александра Мельникова - логопед-эксперт, специалист Таллиннского учебно-консультативного центра

Ольга Минаева - психолог, специалист Таллиннского учебно-консультативного центра

Яна Жогал - логопед, специалист Таллиннского учебно-консультативного центра

Ирина Ланда - педагог школы Vivere, сертифицированный специалист по методике Lego Education

Мария Лепин - педагог школы Vivere, сертифицированный специалист по сенсорной интеграции

Ирина Зигура - специалист частного инклюзивного детского сада Lapsepõlve akadeemia

Анастасия Краснова - педагог школы Vivere, филолог английского языка


Участие бесплатное.

Место проведения: Hestia Hotel Europa (зал Lääne-Euroopa), Paadi 5, 10151 Tallinn.
Дополнительная информация о месте проведения форума

Бесплатное питание - 2 кофе-паузы и обед.
Язык форума - русский.
Регистрация до 1 июня включительно.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке >>.

2. päev (5. juuni 2021)

10.00–11.00
Jelena Parfjonova on MTÜ Lapsepõlve Akadeemia kaasava lasteaia asutaja ja juht. Tallinn, Eesti.

11:00 - 12:00
Sarmite Gaike - Berseni põhikool - arendukeskus, direktori asetäitja metoodilise töö alal.
Arenduskeskus pakub metoodilist ja nõuandvat tuge erivajadustega lastele, nende seaduslikele esindajatele ja Vidzeme regiooni haridusasutuste õpetajatele. Cesis, Läti.

12:00 - 13:00
Sonya Dyachenko on Uppsala tsirkuse - maailmas ainsa huligaanide tsirkuse - erivajadustega laste projekti ja kaasavate projektide juht. Peterburi, Venemaa.

13:00 - 14:00
Maria Zakharova - projekti "Piirideta" - võõrkeelsete koolide võrgustiku juht. Nižni Novgorod, Venemaa.

14:00 - 15:00

Yana Ivanova on "Yom-yom" kaasava keskuse direktor.

Keskus "Yom-yom" töötab erivajadustega ja tavaliste lastega vanuses alates ühest aastast ning nende vanemate, õpetajate ja spetsialistidega. Keskuse programmid toetavad iga lapse individuaalsust, luues ühiskonna, kus kõik inimesed on erinevad. Peterburi, Venemaa.


15:00 - 16:00

Rožnova Natalia Olegovna. Metoodik, projekti "Ressursiline kool" ja kaasava haridus kuraator Moskva linna riigieelarvelise õppeasutuse "Kool nr 1321 "Kovtseg". Moskva, Venemaa.


Osalemine on tasuta.

Foorumi keel on vene keel.

Toimumiskoht: veebis.

Ülekanne: https://www.youtube.com/watch?v=WfAb4Th5abU

2 день (5 июня 2021)

10:00 -11:00
Елена Парфенова - учредитель и руководитель инклюзивного детского сада MTÜ Lapsepõlve Akadeemia. Таллинн, Эстония.

11:00 - 12:00
Сармите Гайке - Берзайнская основная школа - центр развития, заместитель директора по методической работе.
Центр развития оказывает методическую и консультативную поддержку детям с особыми потребностями, их законным представителям и учителям общеобразовательных учреждений Видземского региона. Цесис, Латвия.

12:00 - 13:00
Соня Дьяченко - лидер проекта для детей с особенностями развития и инклюзивных проектов Упсала-Цирка - единственного в мире цирка для хулиганов. Санкт-Петербург, Россия.

13:00 - 14:00
Мария Захарова - руководитель проекта "Без границ" - сеть школ иностранных языков. Нижний Новгород, Россия.

14:00 - 15:00
Яна Иванова - директор инклюзивного центра "Йом-йом".
Центр "Йом-йом" работает с особыми и обычными детьми от года и их родителями, педагогами и специалистами. Программы центра поддерживают индивидуальность каждого ребенка, создавая общество, где все люди разные. Санкт-Петербург, Россия.

15:00 - 16:00
Рожнова Наталья Олеговна. Методист, куратор проекта "Ресурсная школа" и инклюзивного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1321 "Ковчег". Москва, Россия.

Участие бесплатное.
Язык форума - русский.
Место проведения: онлайн.
Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=WfAb4Th5abU

erilinemaailm@gmail.com
+37256619546

© All Right Reserved
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website